مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی_مالی _صنعتی /دانشگاه دنشگاه دولتی بجنورد / معدل 15.2

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com