مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه گیلان / معدل 17
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه گیلان / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  "طراحی بهینه ی الگوریتم ردیابی هدف برای تشریع پیاده سازی در تراشه FPGA", اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی برق، مکانیک، عمران و معماری، آذر93، دانشگاه گلستان
 • 1393
  "طراحی معماری VLSI برای ردیابی هدف مبنی بر الگوریتم انتقال میانگین"، همایش هفته پژوهش، آذر 93، دانشگاه گیلان
 • 1393
  مقاله Moving object Tracking Optimization for High Speed Implementation on FPGA”, International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics(IJAIM), 2014,Vol. 3, pp. 177-182.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: +MCSA, CCNA , NETWORK
 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: FPGA - VHDL - AVR

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simulink
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • network +
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: +MCSA, CCNA , NETWORK
 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: FPGA - VHDL - AVR
https://.com