مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران در مقطع تحصیلی کارشناسی / گرایش ساختمان های بتنی در مقطع تحصیلی فوق دیپلم /دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد مقطع کارشناسی / مقطع فوق دیپلم دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دارای پروانه اشتغال در فاز نظارت و اجرا
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندسی عمران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com