مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه آزاد مشهد / معدل 16.11

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دروس مکانیک استاتیک،مقاومت،دینامیک،ارتعاشات حل تمرین مقاومت و استاتیک تدریس زبان آلمانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CNC فرز
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری SMAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوش لیزر
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • STUD WELDING
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design-wordpress
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Goethe-Zertifikat B1
دانش تخصصی
 • CNC فرز
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری SMAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوش لیزر
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • STUD WELDING
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design-wordpress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com