مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه قزوین

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴
  صنعتی دیسال
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • دی ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱
  خدمات بازرگانی
  کارمند بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com