مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی IT
  گرایش IT /دانشگاه آزاد بوشهر / معدل 14.34

پروژه ها

 • 1392
  تجارت الکترونیک
  مدیریت

  توضیحات: ندارد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری و ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسیIT

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسیIT
https://.com