مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • همراهان سیستم گوهر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com