مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی روابط عمومی الکترونیک
  /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 17.42

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دانشگاه شهید چمران اهواز
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس پورتال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در زمینه گویندگی و اجرا فعالیت دارم.گویندگی متن چندین فیلم مستند و تیزر تبلیغاتی از جمله مستند "مردی که دوست میداشتیم"(نادر ابراهیمی) و مستند وارگه از کارهای من است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه فنی و حرفه ای
https://.com