مختصری از من

اینجانب فرهاد وصالی سهلان به شماره ملی 1360922849 صادره از تبریز به مدت 5 سال است که در گمرک (بخش خصوصی خدمات کامپیوتری)تبریز مشغول به کار می باشم .
شرح مختصر کاری:
صادرات
کاپوتاژ
کارنه تیر
گواهی مبدا
استاندارد
قرنطینه نباتی

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیر انتفاعی اسوه / معدل 17

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در کلیه فعالیت های بسیج پایگاه محلاتی سهلان -

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: --------

ابزار و نرم افزار

 • سامانه پنجره واحد فرامرزی epl
  80% Complete
  عنوان مدرک: ---------

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: -----------
دانش تخصصی
 • امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: --------
https://.com