مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی ارشد کشاورزی
    گرایش زراعت /دانشگاه آزاد میانه / معدل 16
https://.com