مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه پیام نور - ورامین

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گسترش فروشگاه های زنجیره ای روشا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس فرایند ها
 • مرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  فروشگاه اینترنتی ارادو
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر اجرایی
 • مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۱
  هتل بزرگ ارم
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ front office supervisor

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com