مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 1686
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش فرهنگی و هنری /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی تدبیر عمران
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت نرم افزاری برآیند تجربه
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  نمایندگی خودروسازی گروه بهمن
  کارشناس isqi
 • تیر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۴
  ستاره مانئگار جوان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com