مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مالی /دانشگاه ازاد / معدل 1770
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله پژوهشی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در تمام زمینه های فرهنگی و هنری و ورزشی و اجتماعی استعداد دارم و بششدت مشتاق به فعالیتم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: داری مدرک ای سی دی ال ۱،۲
https://.com