مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش کاربردی /دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  شهرداری بهشت زهرا
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • چاپ و تبلیغات و طراحی و گرافیک چاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • It multimedia
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel drow
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • چاپ و تبلیغات و طراحی و گرافیک چاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com