مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کارشناسی کشاورزی
  گرایش آب /دانشگاه آزاد کرمانشاه / معدل 13.83

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  جهادنصرکرمانشاه
  مهندس

  توضیحات: به عنوان مهندس درزمینه های مختلف درسدجامیشان کرمانشاه مشغول بوده ام

 • خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهارت کشت غرب
  مهندس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com