مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه فنی مهندسی واحد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com