مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی برق
    /دانشگاه بین المللی امام خمینی
https://.com