مختصری از من

انعطاف پذیری به همراه تعامل با گروه کاری و تعهد و مسئولیت پذیری
از خصوصیات فردی من می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد پرند / معدل 15
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد پرند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  دفتر خصوصی 1403 شهرداری
  کارمند تشکیل پرونده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی مانند فوتبال و شنا
 • شرکت در کارهای گروهی و ارایه پیشنهاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com