مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ابرار / معدل 15.37

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی با عنوان Body Area Network

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • اسکی
 • یوگا
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شهید بهشتی
 • windows 8.1
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کانون زبان ایران و KET-Cambridge
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com