مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش ندارد /دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی سامان پندار
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد و سرپرست
 • مرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  موسسه حسابرسی ایران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
  موسسه حسابرسی ارتین روش پارسیان
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر
  مالی و حسابداری/ کمک حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com