مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    فوق دیپلم اینترنت
    گرایش کامپیوتر /دانشگاه مهرام
https://.com