مختصری از من

کار در زمینه کار در ارتفاع.کار با جراثقیل.داربست بندی.حفاری وپایپینگ خط لوله و ujو Ajو کلاس اموزشی کوتاه مدت و ایمنی در زمینه تونل و حفاری.ایمنی مخازن.ایمنی برق

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پالایش /دانشگاه ازاد فراهان اراک / معدل 13.5

پروژه ها

 • 1392
  پروژه پتروشیمی مرجان.پروژه تونل دهدشت پاتاوه.شرکت الکل سازی اراک
  سوپروایزر.افسر ایمنی.کارشناس ایمنی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com