مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و در زمینه نهاده های کشاورزی فعالیت کرده ام بسیار تمایل دارم تخصص و انگیزه خود را با تیم شما در اشتراک بگذارم. از ویژگی های بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، دقت، نظم و مشتری مداری و انجام وظایف بر عهده گرفته بصورت کامل و جامع می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک /دانشگاه تبریز / معدل 14.87

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  سرشماری عمومی نفوس و مسکن
  مامور سرشماری
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  فروش سموم کشاورزی
  کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ILWIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com