مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش آبیاری و زهکشی /دانشگاه سراسری تبریز / معدل 17.33

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
  کنترل فنی پروژه های متقاضیالن اجرای آبیاری تحت فشار

  توضیحات: - دارنده کواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقیقی در رشته کشاورزی آبیاری بشماره 94/4213/ت/ن.
  - بررسی بیش از سیصد پرونده طراحی داده شده به نظام مهندسی و رفع نواقص و صدور تاییدیه فنی.
  - دارنده گواهینامه آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بشماره 3005/س/ن
  -دارنده مهر و شماره نظام مهندسی به عدد 109109947 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
  - عضو فعال سازمان نظام مهندسی از سال 1388.

  -

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  انجمن صنفی شرکت های مهندسی آب و خاک استان آذربایجان شرقی
  انفورماتیک

  توضیحات: همکاری با انجمن در قسمت انفورماتیک و بخش مدیریت سایت و اطلاع رسانی.

 • آبان ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت روند آب سازه
  طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار و مسئول دفتر فنی شرکت

  توضیحات: - طراحی تمامی سیستم های آبیاری کم فشار و تحت فشار در سطح های چن صد هکتاری
  - کنترل پروژه و بررسی روند ادامه پروژه با توجه به برنامه زمانبندی
  - تنظیم صورت وضعیت، برآورد و آنالیز بها.
  - اشراف کامل به فهارس بها
  - انجام امور مشاوره در زمینه سیستم های آبیاری و انتخاب اتصالات مناسب جهت طراحی و اجرای سیستم.
  - انجام امورات طراحی و مشاوره در پروژه های انجام شده با شهرداری های مناطق 2 و 3 و 10 شهر تبریز.
  - انجام طراحی آبیاری اتوماتیک در سطح پیشرفته برای فضاهای سبز مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و فضای سبز پل کابلی و فلکه افلاک نما.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Aghajani, S., Dalirhasannia, R., & Karimi sisi, S. (2014). Investigation of qualitative variations in discharging rivers to eastern coast of lake urmia. 32nd National & the 1st International Geosciences Congress. Urmia. Asadi, E., & Karimi sisi, S. (2010). Drought effect on groundwater quality across the plains Shabestar. Twelfth Congress of soil Science. Tabriz. Azimi, V., Karimi sisi, S., & Fakherifard, A. (2010). Changes in water quality of rivers in the province of ardabil and displey it in GIS. Twelfh Congress of Soil Science. Tabriz. Karimi sisi, S., Asadi, E., & Dalirhasannia, R. (2014). Temporal and spatial distribution of groundwater quality variations in the eastern plains of lake Urmia. 32nd National & the 1st International Geoscience Congress. Urmia. Karimi sisi, S., Dalirhasannia, R., Ahmadifar, V., & Serajrezaeai, Y. (2014). Modeling Lylan river quality parameters using genetic programming. The 4th International Conference on Environmantal Challenges and Dendrochronology. Sari. Karimi sisi, S., Dalirhasannia, R., Farajzadeh , K., & Asadi, E. (2014). Modeling of Ajichay River hydrochemical characteristics using genetic programing. 32nd National & the 1st International Geoscience Congress. Tabriz. Nezhadkheyrollah, S., Karimi sisi, S., Norozisarkarabad, R., Rafii, H., & Dalirhasannia, R. (2015). Qualitative evaluation and modeling of hydrochemical parameters of Nahand driver using genetic programming. 1st National Congress of Iran's Irrigation & Drainage. Mashhad. Rafii, H., Karimi sisi, S., Norozisarkarabad, R., Nezhadkheyrolah, S., & DalirHasannia, R. (2015). Stuady & modelling of qualitative changes of Ajichay River in East Azarbaijan. First of National Congress of Iran's Irrigation & Drainage. Mashhad. Serajrezaii, Y., Dalirhasannia, R., Ahmadifar, V., & Karimi sisi, S. (2014). Investigation of Shaharchay river Discharge Variations and Its prediction Using time series model. The 4th International Conference on Environmantal Challenges and Dendrochronology. Sari.
 • 1394
  - نویسنده کتاب آبیاری سطحی و تحت فشار آمادگی آزمون دکتری - مشاوران صعود ماهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی آب
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بشماره 3005/س/ن

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایان دوره اتوکد مقذماتی از دانشگاه تبریز
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کواهینامه ICDL
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wolfram Mathematica
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی آب
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بشماره 3005/س/ن
https://.com