مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم باغبانی /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  در حال تدوین مقاله از پایان نامه خود می باشم
 • 1395
  تدوین مقاله

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • tarahi fazaye sabz_Microsoft Excel_icdl_
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com