مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم مکانیک
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.54

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  ایران خودرو
  مکانیک

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنا با word,excel,pp, و آشنا با فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نوشتار عالی گفتار متوسط شنیدار خوب
https://.com