مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    فوق دیپلم برق
    گرایش قدرت /دانشگاه علوم و فنون / معدل 15
https://.com