مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری مالی /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  طراحی تبریز
  هنر/طراحی/ طراح
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت قلعه بابک
  مالی و حسابداری/ حسابدار

پروژه ها

 • 1392
  تجزیه تحلیل صورتهای مالی
  تجزیه تحلیل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: خزانه داری
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 . 2

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: خزانه داری
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 . 2
https://.com