مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه پیام نور البرز واحد کرج
https://.com