مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
    گرایش محیط زیست /دانشگاه ازاد پرند / معدل 16

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
    شهرداری
    ایمنی و محیط زیست/ اموزشگر
https://.com