مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام ورزش هایی مثل بدمینتون،راه اندازی کارخانه موادغذایی و شرکت در چرخه مالی کشور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com