مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه پیام نور رشت

دانش تخصصی

 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات به کمک نرم افزار کریر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - جوشکاری E3
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی جوشکاری E3 از سازمان فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات به کمک نرم افزار کریر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - جوشکاری E3
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی جوشکاری E3 از سازمان فنی و حرفه ای
https://.com