مختصری از من

Telegram : Aliace73

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 15.03

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  digiland
  بازاریابی و فروش/ فروشنده لوازم جانبی موبایل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  حضور به عنوان مترجم و تدوین گر در کتابی تحت عنوان Specialized English in defense management EW AND Cyber

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات حقوقی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس جنرال 7.5
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات حقوقی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com