مختصری از من

چند خصوصیت بارز من دارای روحیه تیمی و متعهد به کار و با انگیزه،دارای خط خوش،منضبط و ...

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com