مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه دانشگاه دولتی شیراز / معدل 14.75

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com