مختصری از من

Microsoft Office – Mofid trader- Rahavard Novin3-رایورز
VB-ASP-C++(متوسط)
**آشنایی با مطالب اقتصادی(خرد و کلان)

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد Mba
  گرایش استراتژي /دانشگاه پيام نور
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علامه دهخدا / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خدمات اینترنت
  بازاریابی و فروش/ فروش خدمات

  توضیحات: - Upload کردن اطلاعات بر روی سایت شرکت
  فروش

 • خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت سرمایه گذاری آتی نگر
  کارشناس

  توضیحات: - طراحی و تهیه گزارش از سبد بورسی شرکت
  - Upload کردن اطلاعات بر روی سایت شرکت
  - تهیه بولتن خبری-(به صورت روزانه و هفتگی)
  - فعالیتهای امور سهام
  - آشنایی با مسائل حسابداری و صورتهای مالی
  - تهیه نسبت های مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گذراندن دوره اصول حسابداري
 • 1394
  گذراندن دوره اصول بازار سرمایه-تدریس کامپیوتر مقدماتی

پروژه ها

 • 1390
  طراحی سایت مربوط به پروزه کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com