مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  گرایش کاربرد در کامپیوتر /دانشگاه دانشگاه اصفهان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  واحد اداری کارخانه تولیدی چینود
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار و حسابداری

  توضیحات: آموزش نرم افزار جدید حسابداری و اجرای آن در شرکت و واحد کارخانه‌، آموزش به پرسنل>تست عملکرد و راه اندازی آن

https://.com