مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  Oxe Advertising Agency
  بازاریابی و فروش/ Project Cordinator
 • آذر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  1234 Studio
  هنر/طراحی/ Business Model Developer

  توضیحات: It was a part time job, we were working on a business model with supervision of our coach. It could be considered as a start up.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Apple iworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Logic Pro X
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com