مختصری از من

مهارتهای فنی و تخصصی:
• شناسایی انواع خوردگی
• انتخاب مواد
• انتخاب بازدارنده های خوردگی
• آشنایی کامل با انواع تست های خوردگی و تحلیل نتایج
• طراحی سیستم حفاظت کاتدی
• آشنایی با تجهیزات مانیتورینگ خوردگی
• مسلط بر ساخت و مهندسی پوشش های پلیمری
• مهندسی معکوس ساخت دستگاه Salt Spray
• آشنایی کامل با استانداردهای مختلف در زمینه مهندسی خوردگی و حفاظت کاتدی

سایر مهارتها

• انجام فعالیت¬های آزمایشگاهی
• انجام آزمایش¬های خوردگی
• انجام محاسبات ترمودینامیکی
• نقشه¬کشی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  گرایش خوردگی و حفاظت از مواد /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی متالورژی
  /دانشگاه دانشگاه صنعتی همدان / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت احداث کنترل
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بازرسی فنی صدرا
  مهندس بازرس جوش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بهبود خواص خوردگی پوشش اپوکسی با استفاده از تالک به همراه بازدارنده خوردگی
 • 1393
  مقاله ISI Hot deformation behavior of microstructural constituents in a duplex Stainless steel during high-temperature straining
 • 1393
  TA خواص مکانیکی مواد-دانشگاه صنعتی همدان
 • 1392
  TA مبانی برق-دانشگاه صنعتی همدان
 • 1391
  TA مبانی برق-دانشگاه صنعتی همدان
 • 1390
  TA مبانی برق-دانشگاه صنعتی همدان

پروژه ها

 • 1394
  پروژه احداث سامانه ارزیابی خوردگی شرکت پایانه های نفتی ایران
  کارشناس ارشد خوردگی
 • 1394
  بازرسی سیستم حفاظت کاتدی کارخانه سیمان شمال
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  بازرسی سیستم حفاظت کاتدی کارخانه سیمان زنجان
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  بازرسی سیستم حفاظت کاتدی کارخانه سیمان فراز فیروزکوه
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  بازرسی سیستم حفاظت کاتدی کارخانه فولاد الیگودرز
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  بازرسی سیستم حفاظت کاتدی کارخانه سیمان آبیک
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  نصب سیستم حفاظت کاتدی Ti-MMO به شکل Ribbon مخازن انبار نفت های باشماق-کردستان
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  اندازه گیری مقاومت خاک انبار نفت های منطقه شاهرود(استان سمنان)
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  مشاوره اصلاح سیستم حفاظت کاتدی کارخانه سیمان آبیک
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  اصلاح سیستم حفاظت کاتدی کارخانه قند و نیشکر دعبل خزایی
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1394
  ارزیابی پوشش خط لوله گاز کارخانه قند و نیشکر دعبل خزایی
  کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت کاتدی
 • 1393
  بازرسی جوش پروژه مسکن مهر-گیلاوند
  کارشناس
 • 1393
  بازرسی جوش و بتن برج مرکزی بانک رفاه-تهران
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • خوردگی وحفاظت از مواد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حفاظت کاتدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انتخاب مواد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • انتخاب بازدارنده های خوردگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پوشش های پلیمری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریخته گری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IVIUM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zsimp Win
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خوردگی وحفاظت از مواد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حفاظت کاتدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انتخاب مواد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • انتخاب بازدارنده های خوردگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پوشش های پلیمری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریخته گری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com