مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زمين شناسي
  گرایش تكتونيك /دانشگاه شهيد بهشتي
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زمين شناسي
  گرایش زمين شناسي /دانشگاه تهران / معدل 15.56

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Move
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com