مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند - گاز /دانشگاه : دانشگاه تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش در آموزشگاه کنکور و تدریس خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com