مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حفاظت و مرمت
  گرایش ابنیه تاریخی /دانشگاه موسسه آموزش عالی نیما / معدل 15
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حفاظت و مرمت
  گرایش ابنیه تاریخی /دانشگاه موسسه آموزش عالی نیما / معدل 14
 • 1380 تا 1381
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com