مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه خیام مشهد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فرشته سلامت
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر مشاورین
 • شهریور ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  فارمد بهداشت آرا
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  ورتا نیک آوند
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • شهریور ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲
  نگین
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com