مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کارگردانی
  گرایش تئاتر /دانشگاه هنر و معماری
 • 1377 تا 1381
  کارشناسی کارشناسی فرش
  گرایش طراحی /دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  صنایع غذایی مانا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر ارزیابی نمایندگان
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت ویرا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر بازاریابی ، مشاور فروش
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳
  سازمان میراث فرهنگی
  هنر/طراحی/ کارشناس پژوهش
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳
  سازمان میراث فرهنگی
  منابع انسانی و آموزش/ پژوهشگر

  توضیحات: مسئول پروژه شناسایی هنرمندان شاغل در صنعت فرش دستباف

  مسئول برگزاری دوره آموزش معماری در میراث فرهنگی کاشان

 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱
  نشریه پیام فرش
  هنر/طراحی/ عضو شورای سر دبیری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com