مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی بهداشت محیط
  /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت گرافیکی طرح و ایده شیوه
  هنر/طراحی/ مدیر داخلی
 • خرداد ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۹
  دامداری بهاران (صنعتی)
  صنایع غذایی/ مدیر اجرایی

  توضیحات: پرورش و اصلاح نژاد ،تولید شیر و سایر موارد مربوط .

 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۳
  سازمان بهداشت تهران
  ایمنی و محیط زیست/ بازرس بهداشت

پروژه ها

 • 1379
  اثرات آلاینده های صنعتی بر آلودگی هوا
  محقق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی_عکاسی_

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word_Exel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com