مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت فنی مهندسی پناه ساز ایران
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس کنترل پروژه
 • تیر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت فنی مهندسی پناه ساز ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  تدریس ICDL 1,2 / آموزشگاه فنی و حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک: رشته تحصیلی دانشگاهی
 • مدیریت ونگهداری شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مونتاژ و تعمیر کامپیوتر های رومیزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com