مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد واحد پردیس
 • 1391 تا 1392
  دیپلم علوم انسانی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  Tommy hilfiger
  بازاریابی و فروش/ فروشنده پوشاک
 • دی ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب
 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  مجله سوره اندیشه
  مسئول دفتر/ تایپیست و امور اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حقوق خصوصی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه پایه ۲ رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق خصوصی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه پایه ۲ رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com