مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم و صنایع غذایی /دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی / معدل 18.49

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com