مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    فوق دیپلم مهندسی برق
    گرایش الکتروتکنیک /دانشگاه آزاد اسلامی

ابزار و نرم افزار

  • کامپیوتر
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com