مختصری از من

فردی با سابقه تحصیلی درخشان نیستم ولی در مقابل آن وجدان کاری، مسئولیت پذیری، نظم و مدیریت را به خوبی در خود درونی کرده و به با توجه به رشته ای تحصیلی خود از روحیه کار گروهی، مشارکت و تحلیل اجتماعی بالایی برخوردارم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی رویان / معدل 16.9

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت ایده و نقش آرشیت
  مهندسی عمران/ معماری/ نماینده محلی شرکت

  توضیحات: به دلیل شرایط تحصیلی قادر به ادامه کار نبودم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در سمینار علمیDesign for Elderly friendly City ، مؤسسه آموزش عالی آزاد کاوشگران با همیاری معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، با همیاری دانشگاه جنوا (University of Genoa)
 • 1393
  شرکت در کارگاه بین المللی Design for Conviviality, from Home to City، موسسه آموزش عالی مازیار با همکاری دانشگاه جنوا (University of Genoa)

پروژه ها

 • 1393
  طرح ساماندهی بازار روس های رویان، شهرداری رویان با همکاری موسسه آموزش عالی مازیاررویان
  دستیار پژوهشی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش: بدن سازی، تنیس
 • مطالعه کتاب: اجتماعی، خودشناسی و رمان
 • موزیک: راک، رپ، سنتی و پاپ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • تسلط به نرم افزار office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به نرم افزار Arc GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به نرم افزار AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به نرم افزار Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار Sketch Up
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com